Modernizacja torowiska w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.

Nazwa zadania: 

Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. (prace projektowe)

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac projektowych dla przebudowy trasy tramwajowej wraz z rozbudową układu drogowego i otoczenia infrastrukturalnego na odcinkach ulic:

- ul. Wierzbięcice (na odcinku od końca łuków przy stacji „Orlen” – Rynek Wildecki),

- ul. 28 Czerwca 1956 r. (na odcinku od Rynku Wildeckiego skrzyżowania ulic: Krzyżowa/Kilińskiego).

Terminy: 

Opracowanie dokumentacji projektowej – październik 2017 r.

Uzyskanie decyzji ZRID – luty 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Trwają prace projektowe

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Data publikacji: 01-06-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-07-2017