Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu

Nazwa zadania: 

Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu

Dysponent: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4

Ogólny opis zadania: 

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu rewitalizacja elewacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4  od strony ul. Szyperskiej oraz dziedzińca wewnętrznego, w tym: odkopaniu fundamentów i wykonaniu izolacji pionowej ścian zewnętrznych, czyszczeniu elewacji budynku wraz z uzupełnieniem fug, likwidacji pęknięć i wymianie 52 okien. Dodatkowo, w ramach tego samego zadania, wyremontowane zostanie podniebie, czyli wewnętrzna część sklepienia stropu podcieni od strony ulic Estkowskiego, Szyperskiej i Garbary.

GALERIA

Terminy: 
  • Termin rozpoczęcia prac budowlanych: maj 2019 r.
  • Planowany termin zakońćzenia prac budowlanych: październik 2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Data publikacji: 28-03-2019
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 18-07-2019