Odbudowa Kopca Wolności

Nazwa zadania: 

Odbudowa Kopca Wolności

Dysponent: 

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Ogólny opis zadania: 

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację Kopca Wolności w Poznaniu w zakresie  m.in. remontu drogi technicznej wejściowej na szczyt Kopca od strony zachodniej oraz platformy pośredniej północnej i szczytowej Kopca, budowa stopy fundamentowej i montaż masztu flagowego, montaż instalacji oświetlenia i iluminacji Kopca, instalacji teletechnicznych telewizji przemysłowej CCTV i kamery internetowej, a także montaż tablicy informacyjnej dot. historii i symboliki Kopca Wolności.

Terminy: 

• czerwiec 2018 r. – rozpoczęcie robót budowlanych
• wrzesień 2018 r. – planowane zakończenie robót budowlanych

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa realizacja robót budowlanych
Źródła finansowania: 

Miasto Poznań – Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 12-03-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 09-08-2018