Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym od przejścia w ul. Matyi – przy przystanku tramwajowym – do ul. Głogowskiej

Nazwa zadania: 

Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym od przejścia w ul. Matyi – przy przystanku tramwajowym – do ul. Głogowskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu ekspertyzy technicznej dla Mostu Dworcowego, pod kątem przebudowy chodnika na odcinku od przejścia dla pieszych w rejonie przystanku tramwajowego na wysokości dworca PKP, do ulicy Głogowskiej. 

Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. – podpisanie umowy na wykonanie ekspertyzy
  • sierpień 2018 r. – odbiór wariantowej ekspertyzy technicznej
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa weryfikacja ekspertyzy technicznej
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-11-2018