Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu prac remontowych północnej i południowej płyty jezdnej z dylatacją podłużną, kapami (środkowymi rozdzielającymi jezdnie, chodnikowymi oraz rozdzielającymi zatoki autobusowe) oraz schodów na wiadukcie Szymanowskiego – PST w Poznaniu.

Lokalizacja (pfd): tutaj

GALERIA

Terminy: 
  • Planowane zakończenie robót budowlanych: wrzesień 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 09-06-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-05-2019