Przebudowa obiektu nad PST – Szymanowskiego

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu prac remontowych północnej i południowej płyty jezdnej z dylatacją podłużną, kapami (środkowymi rozdzielającymi jezdnie, chodnikowymi oraz rozdzielającymi zatoki autobusowe) oraz schodów na wiadukcie Szymanowskiego – PST w Poznaniu.

Lokalizacja (pfd): tutaj

Terminy: 
  • Planowane zakończenie robót budowlanych: lipiec 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 

 

  • Odebrano pełną dokumentację projektową
  • Czerwiec 2018 - podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu
  • listopad 2018 r. - planowany termin podpisania umowy z Wykonawcą oraz przekazania placu budowy.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 09-06-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-11-2018