Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, a następnie wykonaniu prac budowlanych, polegających na przebudowie placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska.

Terminy: 
  • lipiec 2018 r. – termin podpisania umowy na projektowanie
  • styczeń 2019 r. – planowany termin odbioru dokumentacji projektowej
  • luty 2019 r. – planowany termin ogłoszenia przetargu na roboty budowalne
  • czerwiec 2019 r. – planowane zakończenie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-11-2018