Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki

Nazwa zadania: 

Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegającej na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na przebudowie ścieżki pieszo-rowerowej "Wartostrada" na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu w następującym zakresie:

  • budowa oświetlenia wraz z siecią zasilającą,
  • budowa monitoringu wraz z siecią światłowodową,
  • przebudowa fragmentu ścieżki rowerowej,
Terminy: 

 

  • planowany termin realizacji etapu I - 27.12.2018 r.
  • planowany termin realizacji etapu II - 16.01.2019 r.,
  • planowany termin odbioru końcowego - 15.02.2019 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają roboty budowlane
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych. w tym mobilność miejska, Poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznań
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 16-11-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 16-11-2018