Przebudowa ul. Cześnikowskiej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu obejmująca wykonanie: nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej.  Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy.  Podczas rozbudowy ulicy zostanie wymieniona i dobudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet S. A.

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 

Planowany termin zakończenia robót: IV kw. 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Trwają roboty budowlane.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 01-03-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-07-2018