Przebudowa ul. Hodowlanej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego dla: Przebudowy ul. Hodowlanej na odcinku od ul. Morasko do ul. Szklarniowej w Poznaniu wraz z lokalizacją kanału sanitarnego, a następnie realizacji robót budowlanych.

Terminy: 
  • Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: I kwartał 2020 r.
  • Planowany termin zakończenia robót: IV kwartał 2020 r.
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają przygotowania do ponownego ogłoszenia przetargu na wykonanie prac projektowych.
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania oraz środki AQUANET SA
Tagi: 
Załączniki: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07-11-2018