Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

GALERIA

Zadanie polega na realizacji robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jackowskiego, na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej.

Terminy: 

 

  • luty 2019 r. – planowany termin ogłoszenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • kwiecień 2019 r. – planowany termin rozpoczęcie robót budowlanych
  • listopad 2019 r. – planowany termin zakończenia robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • przeprowadzono procedurę przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych
  • dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty
  • podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych
  • trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 23-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 11-07-2019