Przebudowa ul. Jarochowskiego, na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych dla przebudowy ul. Jarochowskiego, na odcinku od ul. Chociszewskiego do ul. Wyspiańskiego.

Terminy: 
  • czerwiec 2018 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac projektowych
  • czerwiec 2019 r. - planowany termin przekazania dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Data publikacji: 02-08-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-03-2019