Przebudowa ul. Krzywoustego, przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

  • obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów;
  • rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających, budowa nowych obiektów;
  • budowa ekranów akustycznych;
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa oświetlenia ulicznego;
  • wykonanie odwodnienia obiektów;
  • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych;
  • roboty zieleniarskie.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin rozpoczęcia robót – marzec 2015 r.

Termin zakończenia robót budowlanych  – 20 listopada 2017 r.

Zakończenie przedmiotu umowy – 28 lutego 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

20.11.2017 – zakończono roboty budowlane.

Trwa przygotowywanie do odbioru końcowego.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Radosław Siwek
Data publikacji: 05-01-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-12-2017