Przebudowa ul. Pokrzywno

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz uzyskaniu wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dla : Rozbudowy ul. Pokrzywno na odcinku od ul. Sanockiej do ul. Ropczyckiej w Poznaniu.

Terminy: 
  • kwiecień 2019 r. – rozpoczęcie konsultacji społecznych

  • kwiecień 2020 r. - wstępny termin wykonania dokumentacji projektowej

Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 
  • Środki własne Miasta Poznania
Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 15-10-2018
Aktualizacja: Jacek Łakomy
Data aktualizacji: 06-05-2019