Przebudowa ul. Taczaka

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Taczaka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Taczaka.

GALERIA

Terminy: 
  • październik 2018 r. – podpisano umowę z inżynierem kontraktu
  • grudzień 2018 r. – podpisanie umowy na pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego
  • styczeń 2019 r. - podpisanie umowy na pełnienie obowiązków nadzoru archeologicznego
  • maj 2019 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • wybrano inżyniera kontraktu, nadzór autorski i archeologiczny
  • podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych
  • rozpoczęły się roboty budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 19-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 06-05-2019