Przebudowa ul. Taczaka

Nazwa zadania: 

Przebudowa ul. Taczaka

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem zadania jest wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ul. Taczaka.

GALERIA

Terminy: 
  • październik 2018 r. – podpisano umowę z inżynierem kontraktu
  • kwiecień 2019 r. - podpisanie umowy na wykonanie prac budowlanych
  • maj 2019 r. - rozpoczęcie robót budowlanych
  • marzec 2020 r. - planowany termin zakończenia prac budowlanych
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace budowlane
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania 

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 19-10-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 19-07-2019