Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu ekspertyzy technicznej określającej stan obiektów oraz kolejność ich przebudowy, a następnie wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych przy przebudowie wiaduktu, w ciągu ul. Słowiańskiej.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. – przekazanie opracowanej ekspertyzy do Dysponenta
  • grudzień 2018 r. – planowany przetarg na prace projektowe
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowej
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-12-2018