Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu ekspertyzy technicznej określającej stan obiektów oraz kolejność ich przebudowy, a następnie wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych przy przebudowie wiaduktu, w ciągu ul. Słowiańskiej.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. – planowany termin odbioru ekspertyzy technicznej
  • listopad/grudzień 2018 r. – planowane podpisanie umowy na prace projektowe
  • grudzień 2019 r. – planowany odbiór dokumentacji projektowej
Aktualny stan realizacji: 
  • Otrzymano ekspertyzę techniczną - trwa weryfikacja.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-08-2018