Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu ekspertyzy technicznej określającej stan obiektów oraz kolejność ich przebudowy, a następnie wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych przy przebudowie wiaduktu, w ciągu ul. Słowiańskiej.

Terminy: 
  • sierpień 2018 r. – przekazanie opracowanej ekspertyzy do dysponenta środków finansowych.
  • planowany przetarg na prace projektowe zawieszony do czasu otrzymania nowych wytycznych od dysponenta środków finansowych.
Aktualny stan realizacji: 
  • Oczekiwanie na wytyczne dysponenta środków finansowych.
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 29-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 21-12-2018