Przebudowa/Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska – Cmentarna

Nazwa zadania: 

Przebudowa/Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska – Cmentarna

Dysponent: 

ZDM

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację robót budowlanych, polegających na przebudowie 250 metrowego fragmentu ulicy Rzepińskiej na odcinku od ul. Małoszyńskiej do ul. Cmentarnej.

Terminy: 
  • maj 2018 r. – podpisanie umowy na prace projektowe
  • grudzień 2018 r. – planowany odbiór dokumentacji
Aktualny stan realizacji: 
  • Trwają prace projektowe
Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Autor: Łukasz Dolata
Data publikacji: 25-05-2018
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 05-07-2018