Szkoła Podstawowa nr 4 – budowa sali gimnastycznej

Dysponent: 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Poznaniu, ul Rawicka 12/14

Ogólny opis zadania: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej o pow. boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym a także pomieszczeniem trenera i magazynu. Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.

Część szatniowa dwukondygnacyjna: na parterze zespół dwóch szatni z zapleczem sanitarno- natryskowym, na piętrze przewidziano pomieszczenia: wentylatorowni, kotłowni oraz biblioteki.

Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Pow. zabudowy 706 m2, pow użytkowa 774,5 m2, kubatura 8.586 m3

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót budowlanych – sierpień 2016 r.

Zakończenie robót budowlanych - sierpień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wykonawca zakończył realizację robót ujętych w umowie podstawowej.

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Data publikacji: 01-06-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 22-09-2017