Przebudowa mostu Lecha

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na rozbiórce północnej nitki mostu Lecha oraz budowie nowego obiektu.

Terminy: 
  • Termin realizacji robót budowlanych: lipiec 2018 r. - czerwiec 2020 r.
  • Powrót ruchu samochodowego na północną nitkę mostu Lecha - koniec stycznia 2020 r. 
Aktualny stan realizacji: 
  • Z 3 na 4 sierpnia całkowicie została wyłączona z ruchu północna nitka mostu Lecha - zmianie uległa organizacja ruchu w tym rejonie.
  • Trwają prace budowlano-rozbiórkowe: Zakonczono rozbiórkę konstrukcji oraz wykonano ścianki szczelne w obrębie przyczółków 
Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 4.2 „Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego”.

Tagi: 
Data publikacji: 11-07-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 04-02-2019