Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej dla przebudowy trasy tramwajowej na odcinku od ul. Kórnickiej do os. Lecha (Odcinek I) i dalej do Ronda Żegrze (Odcinek II) oraz budowie nowej trasy tramwajowej od Ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej wraz z rozbudową ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej

Generalnym założeniem jest wykonanie trasy tramwajowej o nowoczesnych parametrach technicznych i technologicznych zapewniających
m.in. trwałość, stabilność, bezpieczeństwo, ograniczenie emisji drgań i hałasu oraz poprawiających komfort podróżowania z uwzględnieniem infrastruktury dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu uwzględniona zostanie również rozbudowa Ronda Żegrze oraz ul. Unii Lubelskiej, a także budowa pętli tramwajowej "Falista".

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Odcinek I - kompletna dokumentacja: maj 2018 r.

Odcinek II - kompletna dokumentacja: grudzień 2017 r.

Odcinek IIIa - kompletna dokumentacja: kwiecień 2018 r.

Odcinek IIIb - kompletna dokumentacja: lipiec 2017 r.

Odcinek IIIc - kompletna dokumentacja: lipiec 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

ODCINEK I + RING ŁACINA:
1. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Trwają prace nad projektem budowlanym i wykonawczym oraz uzgodnienia branżowe.

ODCINEK II:

1. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
2. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3. Wykonawca opracował i uzgodnił kompletną dokumentację projektową.
4. Trwa uzyskiwanie niezbędnych decyzji administracyjnych.
5. Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu.
 

ODCINEK III:

1. Dokonano dodatkowego podziału odcinka (IIIa, IIIb, IIIc)
     a) Odcinek IIIa: od ronda Żegrze do pętli tramwajowo-autobusowej
     b) Odcinek IIIb: od pętli tramwajowo-autobusowej do istniejącej ul. Unii Lubelskiej
     c) Odcinek IIIc: istniejący odcinek ul. Unii Lubelskiej do ul. Obodrzyckiej
2. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla całego odcinka III.

3. Odc. IIIa: Prace projektowe na ukończeniu: trwa weryfikacja projektu budowlanego oraz opracowywanie materiałów przetargowych.
4. Odc. IIIb: Zakończono większość robót budowlanych.
5. Odc. IIIc: Trwają prace projektowe.

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania oraz dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ramach działania 6.1 „Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach” (Fundusz Spójności).

Załączniki: 
Autor: Tomasz Płóciniczak
Data publikacji: 31-01-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 15-02-2018