Zrealizowane

Przebudowa obiektów mostowych w ciągu ul. Krzywoustego: estakady nad ul. Inflancką oraz wiaduktu nad ulicami Chartowo-Żegrze w zakresie:

 • obustronna rozbiórka oraz odbudowa dojazdów do wiaduktów;
 • rozbiórka obecnie istniejących obiektów, wykonanie dodatkowych pali wzmacniających, budowa nowych obiektów;
 • budowa ekranów akustycznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, przebudowa oświetlenia ulicznego;
 • wykonanie odwodnienia obiektów;
 • przebudowa i zabezpieczenie sieci energetycznej, zdjęcie i podwieszenie sieci trakcyjnej MPK do konstrukcji obiektu, wykonanie nawierzchni drogowych;
 • roboty zieleniarskie.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zadanie inwestycyjne polega na budowie dziesięciooddziałowego przedszkola na Strzeszynie. Przedszkole zlokalizowane będzie wzdłuż ul. Marka Hłaski, przy skrzyżowaniu z ul. Haliny Poświatowskiej. W nowym budynku zaplanowano 10 pełnowymiarowych sal dydaktycznych (każda dla 25 dzieci), wszystkie z własnym sanitariatem i zapleczem. Projekt obejmuje również wykonanie pomieszczeń uzupełniających, administracyjnych, bloku kuchennego z pełną technologią kuchni przedszkolnej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej o pow. boiska 389 m2 wraz z zespołem szatni, zapleczem sanitarnym a także pomieszczeniem trenera i magazynu. Dodatkowo przewidziano łącznik komunikacyjny pomiędzy starym budynkiem szkoły a salą gimnastyczną.

Część szatniowa dwukondygnacyjna: na parterze zespół dwóch szatni z zapleczem sanitarno- natryskowym, na piętrze przewidziano pomieszczenia: wentylatorowni, kotłowni oraz biblioteki.

Obiekt przystosowany będzie do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Pow. zabudowy 706 m2, pow użytkowa 774,5 m2, kubatura 8.586 m3

Lokalizacja (pdf): tutaj

Inwestycja polegająca na przebudowie węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera obejmuje przebudowę ciągu drogi powiatowej – ulica Roosevelta w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i Mostem Teatralnym do Mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej wraz z przebudową ronda Kaponiera (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Św. Marcin /Most Uniwersytecki/ i ul. Zwierzyniecką) i przebudową skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Bukowską (ul. Grunwaldzka) oraz ul. Słowackiego, rozbiórką oraz odbudową Mostu Uniwersyteckie (roboty uzupełniające) i przebudową skrzyżowania ul. Św. Marcin/Most Uniwersytecki/z ul. Dworcową.

W ramach przebudowy inwestycji przewidziano następujące roboty branżowe:

W zakres robót wchodzi:

 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowy przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • zmiana organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony