Zrealizowane

Inwestycja polegająca na przebudowie węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera obejmuje przebudowę ciągu drogi powiatowej – ulica Roosevelta w Poznaniu od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego i Mostem Teatralnym do Mostu Dworcowego i ulicy Głogowskiej wraz z przebudową ronda Kaponiera (skrzyżowanie ul. Roosevelta z ul. Św. Marcin /Most Uniwersytecki/ i ul. Zwierzyniecką) i przebudową skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Bukowską (ul. Grunwaldzka) oraz ul. Słowackiego, rozbiórką oraz odbudową Mostu Uniwersyteckie (roboty uzupełniające) i przebudową skrzyżowania ul. Św. Marcin/Most Uniwersytecki/z ul. Dworcową.

W ramach przebudowy inwestycji przewidziano następujące roboty branżowe:

W zakres robót wchodzi:

 • przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego oraz ulicy Dąbrowskiego od ul. Botanicznej do węzła Dąbrowskiego/Przybyszewskiego wraz z węzłem;
 • przebudowy przystanków tramwajowych;
 • wykonanie odwodnienia torowiska;
 • wykonanie elektrycznej sieci trakcyjnej tramwajowej;
 • dostawa i montaż napędów, sterowania i ogrzewania zwrotnic;
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną wiat przystankowych;
 • zagospodarowanie terenów zielonych;
 • przebudowa infrastruktury podziemnej w ramach usunięcia kolizji;
 • przebudowa ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem w zakresie realizacji zadania wraz z budową ścieżek rowerowych;
 • rozbudowa monitoringu miejskiego;
 • zmiana organizacji ruchu.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony