Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza

Nazwa zadania: 

Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza 

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

W ramach zadania na odcinku od ul Tołstoja do ul Biskupińskiej wybudowane zostaną chodnik oraz ścieżka rowerowa. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie drogowe. 

Terminy: 
  • Rozpoczęcia robót budowlanych - maj 2018 r.
  • Termin zakończenia robót - lipiec 2018 r.
  • Planowany termin rozliczenia zadania inwestycyjnego - październik 2018 r.
Aktualny stan realizacji: 

 

  • Zakończono roboty budowlane
Źródła finansowania: 

ZDM - Środki własne Miasta Poznania

Autor: Tomasz Wojtaszek
Data publikacji: 22-11-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-10-2018