Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na wybudowaniu nowego chodnika o szerokości 2,50 m po zachodniej stronie ul. Naramowickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Rumiankową do ul. Naramowickiej 374, wraz z wjazdami do posesji oraz przystankami 

Poglądowa lokalizacja: pdf

Terminy: 

Planowane zakończenie robót: 12.2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Trwają roboty budowlane

Źródła finansowania: 

Środki własne M. Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 01-03-2017
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 18-01-2018