Budowa Trasy Tramwajowej os. Lecha – Franowo

Dysponent: 

Zarząd Transportu Miejskiego

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na korekcie nawierzchni utwardzonych na trasie tramwajowej na Franowo, w rejonie przystanku Piaśnicka, oraz na wymianie i przestawianiu wiat przystankowych w obrębie pętli Franowo, wraz z doprowadzeniem zasilania.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Terminy: 

Planowane rozpoczęcie robót budowlanych – 11.2016 r.

Planowane zakończenie robót budowlanych – 12.2016 r

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono roboty budowlane – 2 tygodnie przed terminem umownym (15.12.2016).

Źródła finansowania: 

Środki własne M. Poznania

Załączniki: 
Data publikacji: 31-10-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 26-01-2017