Budowa ul. Snopowej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Celem budowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez budowę nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania oraz odwodnienia drogi. Projekt przewiduje także budowę nowego oświetlenia drogowego.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Realizacja robót budowlanych:  czerwiec - grudzień 2017 r.
 

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono roboty budowlane. Trwają prace wykończeniowe.oraz przygotowania do odbioru końcowego.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-01-2018