Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd.

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Celem inwestycji jest przebudowa płyty pomostu obydwu mostów - usunięcie skorodowanych elementów konstrukcji pomostu, nawierzchni, izolacji, dylatacji i płyt przejściowych i wykonanie nowych elementów. Zmianie ulegają niektóre elementy poprawiające trwałość, bezpieczeństwo i estetykę konstrukcji - poprawa odwodnienia mostów, instalacja urządzeń bezpieczeństwa ruchu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poglądowa lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Rozpoczęcie robót – 05.2017 r.
Zakończenie robót budowlanych – 11.2017 r.
 

Aktualny stan realizacji: 

Wprowadzono docelową organizację ruchu

Źródła finansowania: 

Zarząd Dróg Miejskich

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 25-10-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-01-2018