Przebudowa ul. Husarskiej

Nazwa zadania: 
Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

Zakres inwestycji obejmuje, m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia układu drogowego, budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanym układem drogowym, wycinkę drzew, zieleń.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

marzec 2018 r. - dokonano odbioru końcowego zadania

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zakończono

Źródła finansowania: 

Budżet Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 01-06-2018