Przebudowa ul. Tarczowej

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polega na przebudowie ulicy Tarczowej w Poznaniu (remont konstrukcji nawierzchni jezdni oraz chodników) wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W ramach poprawy bezpieczeństwa wybudowane zostaną progi zwalniające.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Terminy: 

Termin rozpoczęcia  - wrzesień 2016 r.

Termin zakończenia prac budowlanych  - grudzień 2016 r.

Termin zakończenia przedmiotu umowy - luty 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wszelkie roboty zostały wykonane – zakończnie nastąiło w grudniu 2016 r.
Obecnie trwają prace zwiazane z przygotowaniem dokumnetacji powykonawczej przez wykonawcę.

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 18-05-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 07-04-2017