Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej

Nazwa zadania: 

Przebudowa wnętrza istniejącego fortu Kaponiery Kolejowej znajdującej się pod Rondem Kaponiera w Poznaniu na poziomie -2

Dysponent: 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu

Ogólny opis zadania: 

W ramach przebudowy pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, wykonawca przeprowadzi roboty budowlano-konserwatorskie i rewaloryzacyjne, a w szczególności: wykonana renowację murów ceglanych, odsłoni oryginalne łuki historyczne od strony wschodniej (przystanku PST) i wybuduje ścianę szklaną, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym.

Terminy: 

Realizacja: sierpień - grudzień 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zakończono roboty budowlane.

Źródła finansowania: 

Środki wł. Miasta Poznania

Data publikacji: 06-06-2017
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 11-01-2018