Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki

Dysponent: 

Zarząd Zieleni Miejskiej

Ogólny opis zadania: 

Zadanie polegające na rewitalizacji istniejącego Parku im. A. Wodziczki wraz z budową placów zabaw dla dzieci, zewnętrznej siłowni, boisk do gry w bule oraz koszykówkę, przebudową istniejących alei spacerowych i budową dróg rowerowych, rozmieszczenie oświetlenia parkowego wraz z kamerami wizyjnymi.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Terminy: 

Zakończenie robót budowlanych – lipiec 2018 r.

Aktualny stan realizacji: 

Zadanie zrealizowane

Źródła finansowania: 

Środki własne Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 31-10-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 09-11-2018