Wartostrada – poznański ciąg pieszo-rowerowy

Dysponent: 

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Ogólny opis zadania: 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego o długości 1.764 m wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Warty, pomiędzy rzeką Cybiną, a Mostem Królowej Jadwigi.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Terminy: 

Realizacja od grudnia 2016 r. do maja 2017 r.

Aktualny stan realizacji: 

Wszystkie prace zlecone umową główną zostały przez Wykonawcę zakończone. Do końca grudnia 2017 r. wykonywane będą nasadzenia rekompensacyjne.

Źródła finansowania: 

Środki z budżetu Miasta Poznania

Tagi: 
Załączniki: 
Data publikacji: 03-11-2016
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 27-10-2017