Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin

Nazwa zadania: 

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin. 

ZAKRES Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO :

Budowa punktu gastronomicznego z pominięciem zakresu dotyczącego budowy pomieszczenia sanitarno-szatniowego 

Utworzenie wypożyczalni rowerów i kijków do nordic-walking z wiatą zgodnie z lokalizacją ( w pobliżu nowej kawiarenki) 

Przygotowanie terenu i infrastruktury pod budowę hali tenisowej. 

Budowa dwóch całorocznych mini kortów 

Oznakowanie ścieżek pieszych i rowerowych 

Realizacja wielofunkcyjnego boiska do dyscyplin plażowych 

Budowa dwóch kortów o nawierzchni ceglastej 

ZAKRES Z BUDŻETU MIASTA:

Wymiana stolarki okiennej wraz z dociepleniem w budynku administracyjno – hotelowym,

Budowa utwardzonego placu wraz z rozbiórka domków Ciechanowskich i budową magazynu na sprzęt do obsługi Oddziału Golęcin.

Dysponent: 

POSIR

Ogólny opis zadania: 

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin.

Terminy: 

Budżet Miasta: Prace zakończono

 

Aktualny stan realizacji: 

Budżet Obywatelski: weryfikacja odebranej dokumentacji projektowej.

Budżet Miasta: Prace zakończono.

Źródła finansowania: 

Środki wł. M. Poznania - Budżet Obywatelski

Tagi: 
Data publikacji: 13-06-2017
Aktualizacja: Redaktor techniczny strony
Data aktualizacji: 12-04-2018