Zrealizowane

W ramach przebudowy pochodzących z 1872 r. reliktów dawnej Kaponiery Kolejowej, znajdującej się na poziomie – 2 ronda Kaponiera, wykonawca przeprowadzi roboty budowlano-konserwatorskie i rewaloryzacyjne, a w szczególności: wykonana renowację murów ceglanych, odsłoni oryginalne łuki historyczne od strony wschodniej (przystanku PST) i wybuduje ścianę szklaną, dzięki czemu wyeksponowane zostaną wnętrza Kaponiery Kolejowej. 

Istotnym elementem prac renowacyjnych będzie uwzględnienie zmiany parametrów siedliska nietoperzy, budowy dodatkowych elementów wspierających ich bytowanie, jak również wykonanie dla nich oświetlenia zapewniającego odpowiedni komfort w okresie lęgowym.

Strony