Zrealizowane

Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o., w imieniu Miasta Poznania, przygotowuje do realizacji zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie obiektu szkolnego, w którym mieści się Zespół Szkół nr 6 złożony ze Szkoły Podstawowej nr 61 i z Gimnazjum Nr 35. Głównym celem projektu jest poprawa parametrów techniczno-użytkowych obecnego budynku szkolnego.

Inwestycja polegać będzie na:

  • dobudowie części dydaktycznej,
  • budowie nowej, wielofunkcyjnej sali gimnastycznej,
  • wejścia do budynku i przebudowy otoczenia szkoły.  

Zmodernizowany obiekt umożliwi realizację wielu dodatkowych funkcji edukacyjnych i sportowych obu szkół, a także przyczyni się do integracji środowiska społecznego osiedli Szczepankowo – Spławie, szczególnie w zakresie sportu i rekreacji.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony