Zrealizowane 2018

W ramach zadania sporządzony zostanie projekt drogowy dla dojazdu do Zespołu S-P na Naramowicach.
Dla układu ul. Umultowskiej przy szkole, układ drogowy zostanie wyrównany oraz utwardzony kruszywem drogowym.
Ul. Ślazowa zostanie utwardzona płytami ażurowymi, jako ciąg pieszo-jezdny.
Przy ul. Zagajnikowej zostanie wykonany chodnik od ul. Naramowickiej do szkoły.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony