Zrealizowane 2018

Przedmiotem zadania jest budowa jezdni jednopasmowej dwukierunkowej, miejsc postojowych, obustronnych chodników, budowa kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz wykonanie zagospodarowania terenów zielonych.

Długość ulic łącznie 432 m. Nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych i chodników – kostka betonowa.

Długość kanalizacji deszczowej łącznie – 583,7 mb w tym kanału głównego śr. 315 mm – 468,6. Wody opadowe będą odprowadzone poprzez separator do cieku Szklarka.

Utworzenie nowej zieleni na powierzchni 636,5 m2 w tym 587 m2 trawnika.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwie zasadnicze części. Pierwsza część polega na rozbudowie i modernizacji monitoringu na terenie kompleksu „Chwiałka”. Zasięgiem kamer zostanie objęty parking przed budynkiem pływalni krytej oraz cały obszar kąpieliska letniego wraz z terenem lodowiska.

W drugiej części zadania zbudowany zostanie parking na 40 miejsc  oraz ogrodzenie  parkingu   przy lodowisku „Chwiałka” im. Witalisa Ludwiczaka.

GALERIA

Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu "Golęcin" polegająca na:

Zakres finansowany z budżetu Miasta Poznania:

  • rozbiórka dwóch domków Ciechanowskich i budowa magazynu,
  • projekt budowy boiska piłkarskiego,
  • wymiana okien w budynku administracyjno hotelowym,
  • docieplenie budynku administracyjno-hotelowego w części hotelowej

Projekt zakresu finansowanego z budżetu obywatelskiego:

  • punkt gastronomiczny

Strony