Zrealizowane

Zadanie polega na: przebudowie zdewastowanego boiska trawiastego wraz z wymianą drenażu, montażu bramek do futbolu amerykańskiego i odtworzeniu zniszczonego toru do jazdy na żużlu i jego infrastruktury.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony