Zrealizowane 2018

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Cześnikowskiej w Poznaniu obejmująca wykonanie: nowych nawierzchni jezdni, chodników, zatok postojowych, budowę kanału deszczowego, uzupełnienie odwodnienia, budowę kanału technologicznego oraz wykonanie zieleni ulicznej.  Zostanie również wymienione oświetlenie uliczne na całym odcinku ulicy.  Podczas rozbudowy ulicy zostanie wymieniona i dobudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami. Inwestorem modernizacji sieci wodociągowej jest Aquanet S. A.

Poglądowa lokalizacja: pdf

W ramach zadania sporządzony zostanie projekt drogowy dla dojazdu do Zespołu S-P na Naramowicach.
Dla układu ul. Umultowskiej przy szkole, układ drogowy zostanie wyrównany oraz utwardzony kruszywem drogowym.
Ul. Ślazowa zostanie utwardzona płytami ażurowymi, jako ciąg pieszo-jezdny.
Przy ul. Zagajnikowej zostanie wykonany chodnik od ul. Dzięgielowej do szkoły przy ul. Ślazowej.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zadanie polega na zaprojektowaniu i budowie przejścia dla pieszych przez ul. Żegrze, w rejonie przystanku tramwajowego „Żegrze II”. Przejście będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, dodatkowo zostaną wykonane przejazdy rowerowe oraz infrastruktura pod przyszły monitoring.

Ponadto, w ramach zadania, istniejące schody znajdujące się na skarpie przy skrzyżowaniu ulic Żegrze i Łącznika w kierunku os. Orła Białego, przy Szkole Podstawowej
nr 64 zostaną dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Poglądowa lokalizacja inwestycji (pdf): TUTAJ

Strony