Zrealizowane

Celem budowy jest polepszenie warunków bezpieczeństwa użytkownikom drogi poprzez budowę nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zastosowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania oraz odwodnienia drogi. Projekt przewiduje także budowę nowego oświetlenia drogowego.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Zakres inwestycji obejmuje, m.in.: rozbudowę układu drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia układu drogowego, budowę nowych latarni oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji energetycznych i telekomunikacyjnych z projektowanym układem drogowym, wycinkę drzew, zieleń.

Lokalizacja (pdf): tutaj

Strony