Zrealizowane

Wykonany w ramach inwestycji remont wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką miał za zadanie poprawę stanu technicznego i trwałości obiektu, oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu.

Podpora pośrednia wykonana w formie żelbetowych słupów o przekroju 35x70 cm, tworząca układy w kształcie litery V została wzmocniona płaszczem żelbetowym. Stalowe elementy konstrukcyjne obiektu zostały poddane oczyszczeniu i zabezpieczone antykorozyjnie powłokami malarskimi. Dolna powierzchnia żelbetowej płyty pomostu została oczyszczona i poddana reprofilacji. W miejsce starych które utraciły szczelność co powodowało zaciekanie wody na konstrukcję podpór, ułożono nowe urządzenia dylatacyjne, wyremontowano łożyska oraz zamontowano na obiekcie betonowe bariery ochronne.

Strony