Zrealizowane

Budowa nowej trasy tramwajowej na odcinku od istniejącej pętli tramwajowej na os. Lecha do projektowanej pętli tramwajowo-autobusowej Franowo obejmującą: torowisko tramwajowe wraz z peronami przystankowymi, remontem stacji prostownikowej „Rataje", tunel tramwajowy na odcinku od ul. Chartowo do ul. Kurlandzkiej i Szwedzkiej (z przejściem pod ulicami Kurlandzką i Szwedzką) wraz z dojazdami do dróg kołowych, wiadukty, budynek socjalny na pętli Franowo, drogi (rozbudowę ul. Szwajcarskiej), ścieżki rowerowe, infrastrukturę towarzyszącą (monitoring trasy, nagłośnienie, zdalne sterowanie ruchem tramwajowym).

Zakres inwestycji związanej z budową parkingu u zbiegu ulic Cmentarnej i Grunwaldzkiej obejmuje budowę 176 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 10 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych. Zakres projektu obejmuję również budowę przyłączy (mediów) do realizowanych Pawilonów kwiatowo-handlowych przy Cmentarzu Junikowo.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie :

  • budynek Główny „ICHOT” wraz z parkingiem podziemnym, konsumencką stacją transformatorową ,placem przed Budynkiem Głównym „ICHOT”;
  • wykonanie ekspozycji stałej;
  • miejsca parkingowe, ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Cybiny do połączenia z ul. Ostrówek, rampy, schody, plac i chodniki nad rzeką wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
  • kładka piesza nad rzeką Cybiną;
  • budynek Śluzy Tumskiej wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną;
  • parking autokarowy z Budynkiem Pawilonu obsługi wraz z infrastrukturą techniczną, przyłączami, wjazdem i obsługą komunikacyjną oraz dojściem pieszym do Budynku Głównego „ICHOT” od parkingu autokarowego.

Strony