Organy spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jędrzej Solarski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Jacek Hryniewiecki
  • Filip Nowak

Zarząd:

Prezes Zarządu – Jaromir Weigel
Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Sas

Autor: Paulina Lange
Data publikacji: 12-02-2015
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 12-09-2018