Organy spółki

Organami spółki są:

  1. Zgromadzenie wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jędrzej Solarski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotr Husejko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Wojciech Majchrzycki

Członkowie Rady Nadzorczej:

  • Jacek Hryniewiecki
  • Filip Nowak

Zarząd:

  • Prezes Zarządu – Jaromir Weigel
  • Wiceprezes Zarządu – Krzysztof Sas
  • Wiceprezes Zarządu - Marcin Gołek

 

Autor: Paulina Lange
Data publikacji: 12-02-2015
Aktualizacja: Łukasz Dolata
Data aktualizacji: 07-01-2019