Redakcja strony www

Koordynator strony www

Krzysztof Kaczanowski
Koordynator ds. kontaktów z Dysponentami  środków i mediami
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2, IV p.
61-831 Poznań
T+ 48 61 884 20 41
F+ 48 61 866 60 04

krzysztof.kaczanowski@pozim.pl

Autor: Krzysztof Kaczanowski
Data publikacji: 29-04-2016
Aktualizacja: Krzysztof Kaczanowski
Data aktualizacji: 07-06-2019