Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
23/04/2019 - 07:52 aktualnosc: zaktualizowano Radosnych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
20/04/2019 - 09:44 aktualnosc: zaktualizowano Radosnych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
20/04/2019 - 09:43 aktualnosc: zaktualizowano Radosnych Świąt. Krzysztof Kaczanowski
19/04/2019 - 12:36 inwestycja: zaktualizowano Plażojada 2. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 12:33 inwestycja: dodano Plażojada 2. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 12:03 inwestycja: zaktualizowano Budowa zaplecza przystani jachtowej . Jacek Łakomy
19/04/2019 - 12:02 inwestycja: zaktualizowano Budowa zaplecza przystani jachtowej . Jacek Łakomy
19/04/2019 - 11:59 inwestycja: zaktualizowano Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 11:54 aktualnosc: zaktualizowano Przebudowa ul. Jackowskiego – zmiana organizacji ruchu. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 10:24 aktualnosc: dodano Przebudowa ul. Jackowskiego – zmiana organizacji ruchu. Łukasz Dolata
19/04/2019 - 10:18 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Postępowanie nr PIM/03/19/ZP14/2018-164. Artur Pieczykolan
19/04/2019 - 08:17 inwestycja: zaktualizowano Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:15 inwestycja: zaktualizowano Remont elewacji i ogrodzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:14 inwestycja: zaktualizowano Budowa ul. Łebskiej i przyległych. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:10 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku ZSP nr 4 w Poznaniu. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:08 inwestycja: zaktualizowano Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:08 inwestycja: zaktualizowano Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 08:05 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 07:59 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej. Jacek Łakomy
19/04/2019 - 07:57 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej. Jacek Łakomy

Strony