Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
30/12/2016 - 09:10 inwestycja: zaktualizowano Budowa węzła drogowego Dębiec. Krzysztof Kaczanowski
30/12/2016 - 09:09 inwestycja: zaktualizowano Budowa węzła drogowego Dębiec. Krzysztof Kaczanowski
30/12/2016 - 09:07 aktualnosc: zaktualizowano Chartowo/Żegrze - zmiana organizacji ruchu. Krzysztof Kaczanowski
30/12/2016 - 09:07 aktualnosc: dodano Chartowo/Żegrze - zmiana organizacji ruchu. Krzysztof Kaczanowski
29/12/2016 - 14:08 aktualnosc: zaktualizowano Możliwe wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Hlonda/Chemiczna. Krzysztof Kaczanowski
29/12/2016 - 14:08 aktualnosc: zaktualizowano Możliwe wyłączenia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Hlonda/Chemiczna. Krzysztof Kaczanowski
29/12/2016 - 12:29 aktualnosc: zaktualizowano Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Hlonda/Chemiczna. Krzysztof Kaczanowski
29/12/2016 - 12:29 aktualnosc: dodano Wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bałtycka/Hlonda/Chemiczna. Krzysztof Kaczanowski
28/12/2016 - 13:09 zamowienie_publiczne: zaktualizowano Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10 w Poznaniu – wymiana okien i drzwi. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:52 zamowienie_publiczne: zaktualizowano Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10 w Poznaniu – wymiana okien i drzwi. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:51 dokumenty_do_przetargu: dodano Materiały przetargowe PIM/12/16/ZP45/XLVIIII. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:36 zamowienie_publiczne: dodano Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10 w Poznaniu – wymiana okien i drzwi. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:26 zamowienie_publiczne: zaktualizowano Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 72A w Poznaniu” – postępowanie nr: PIM/09/16/ZP38/XXXIII. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:26 zamowienie_publiczne: zaktualizowano Zaprojektowanie, budowa i wyposażenie parkingu typu Park&Ride przy ulicy Szymanowskiego w Poznaniu. Dawid Kozłowski
28/12/2016 - 12:26 zamowienie_publiczne: zaktualizowano Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo 72A w Poznaniu. Dawid Kozłowski
22/12/2016 - 10:44 inwestycja: zaktualizowano Budowa węzła drogowego Dębiec. Krzysztof Kaczanowski
22/12/2016 - 10:43 inwestycja: zaktualizowano Budowa węzła drogowego Dębiec. Krzysztof Kaczanowski
22/12/2016 - 10:18 wynik_postepowania: dodano „Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu nawierzchni jezdni w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Czernichow. Artur Pieczykolan
22/12/2016 - 10:14 zamowienie_publiczne: zaktualizowano „Prace projektowe i świadczenie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – nowa siedziba DPS””. Artur Pieczykolan
22/12/2016 - 10:14 zamowienie_publiczne: zaktualizowano „Wykonanie prac projektowych polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla remontu nawierzchni jezdni w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Czernicho . Artur Pieczykolan

Strony