Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
18/04/2018 - 13:13 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - Gdynska_Czerwonak ZP20. Dawid Kozłowski
18/04/2018 - 13:09 inwestycja: zaktualizowano Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 13:03 inwestycja: zaktualizowano Budowa ul. Łebskiej i przyległych. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 12:44 inwestycja: zaktualizowano Remont ul. Rybaki . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 12:20 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 12:17 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 11:48 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka”” postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 11:48 wynik_postepowania: zaktualizowano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka””, postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 11:48 wynik_postepowania: dodano „Aktualizacja Projektu bazowego dla zadania pn. „Przebudowa cieku Górczynka””, postępowanie numer PIM/02/18/ZP16/2017-143. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 10:49 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap II - prace projektowe. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 10:42 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 w Poznaniu” postępowanie numer PIM/04/18/ZP32/2016-59. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 10:38 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 10:35 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/04/18/ZP32/2016-59. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 10:34 dokumenty_do_przetargu: dodano Dokumentacja postępowania - postępowanie numer PIM/04/18/ZP32/2016-59. Artur Pieczykolan
18/04/2018 - 10:24 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - Gdynska_Czerwonak ZP20. Dawid Kozłowski
18/04/2018 - 10:04 inwestycja: zaktualizowano Budowa basenu na os. Zwycięstwa. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 09:27 inwestycja: zaktualizowano Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu - etap II. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 09:21 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 09:08 inwestycja: zaktualizowano Odbudowa Kopca Wolności. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 09:08 inwestycja: zaktualizowano Odbudowa Kopca Wolności. Łukasz Dolata

Strony