Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
24/08/2017 - 11:49 zapytanie_ofertowe: dodano Wykonanie ekspertyzy geotechnicznej wraz z pracami projektowymi oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania „Ścieżka pieszorowerowa łącząca Polanę Harcerza z promenadą nad Jeziorem Malta” - PIM/08/17/ZO109/2017-108.. Dawid Kozłowski
24/08/2017 - 11:36 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Rozbudowa skrzyżowania poprzez budowę przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Żegrze II - powtórka ZP32. Dawid Kozłowski
24/08/2017 - 08:51 aktualnosc: zaktualizowano Husarska - zmiana organizacji ruchu. Krzysztof Kaczanowski
24/08/2017 - 08:51 aktualnosc: zaktualizowano Husarska - zmiana organizacji ruchu. Krzysztof Kaczanowski
24/08/2017 - 08:49 aktualnosc: dodano Husarska - zmiana organizacji ruchu. Krzysztof Kaczanowski
23/08/2017 - 14:49 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Roboty remontowo- konstrukcyjne budynków III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego ul. Strzelecka 10 w Poznaniu” postępowanie numer PIM/07/17/ZP38/2015-48. Artur Pieczykolan
23/08/2017 - 13:23 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Doposażenie węzła przesiadkowego Rondo Kaponiera w Poznaniu w rozwiązania ułatwiające poruszanie się osób słabowidzących po obiekcie”. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 15:50 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja - PIM/07/17/ZP43/2016-58. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 15:49 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Zaprojektuj i wybuduj – wykonanie prac polegających na dostosowaniu obiektu HWS Arena do przepisów p.poż.”. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 14:12 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano „Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103” postępowanie numer PIM/08/17/ZP49/2016-66. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 14:12 dokumenty_do_przetargu: dodano Dokumentacja - postępowanie numer PIM/08/17/ZP49/2016-66. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 14:10 zamowienie_publiczne_pdf: dodano „Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103” postępowanie numer PIM/08/17/ZP49/2016-66. Artur Pieczykolan
22/08/2017 - 13:40 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja - postępowanie numer PIM/08/17/ZP44/2016-57. Artur Pieczykolan
21/08/2017 - 14:19 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Materiały przetargowe - chodnik Naramowicka PIM/08/17/ZP45/2017-103. Dawid Kozłowski
21/08/2017 - 14:19 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Budowa chodnika w ul. Naramowickiej na odcinku od ul. Rumiankowej do posesji nr 374 - post. nr ref. PIM/08/17/ZP45/2017-103. Dawid Kozłowski
21/08/2017 - 14:08 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Materiały przetargowe - chodnik Naramowicka PIM/08/17/ZP45/2017-103. Dawid Kozłowski
21/08/2017 - 12:55 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Dokumentacja - PIM/07/17/ZP43/2016-58. Artur Pieczykolan
21/08/2017 - 12:52 wynik_postepowania: zaktualizowano „Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103”, postępowanie numer PIM/07/17/ZP37/2016-66. Artur Pieczykolan
21/08/2017 - 12:52 wynik_postepowania: dodano „Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103”, postępowanie numer PIM/07/17/ZP37/2016-66. Artur Pieczykolan
21/08/2017 - 12:49 wynik_postepowania: zaktualizowano Przebudowa ulic w granicach SPP (ul. Rybaki) postępowanie numer PIM/07/17/ZP42/2016-84.. Artur Pieczykolan

Strony