Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
27/11/2017 - 14:13 inwestycja: zaktualizowano Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylempolu. Łukasz Dolata
27/11/2017 - 13:10 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
27/11/2017 - 12:54 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa cieku Górczynka. Łukasz Dolata
27/11/2017 - 12:54 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa cieku Górczynka. Łukasz Dolata
26/11/2017 - 09:00 aktualnosc: zaktualizowano Św. Marcin - aktualny stan prac. Krzysztof Kaczanowski
24/11/2017 - 14:23 aktualnosc: zaktualizowano Św. Marcin - aktualny stan prac. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 14:23 aktualnosc: zaktualizowano Św. Marcin - aktualny stan prac. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 14:19 aktualnosc: dodano Św. Marcin - aktualny stan prac. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 13:58 zapytanie_ofertowe: dodano Pełnienie usługi weryfikatora dokumentacji projektowej wykonanej dla zadania pn: Budowa dróg dla rowerów w ul. Grunwaldzkiej”, nr sprawy: PIM/11/17/ZO136/2016-90.. Artur Pieczykolan
24/11/2017 - 13:50 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 13:46 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 13:46 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 12:10 inwestycja: zaktualizowano Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 11:59 inwestycja: zaktualizowano Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 11:23 inwestycja: zaktualizowano Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 10:07 aktualnosc: zaktualizowano ul. Husarska - zakończenie prac i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 10:06 aktualnosc: zaktualizowano ul. Husarska - zakończenie prac i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 10:05 aktualnosc: dodano ul. Husarska - zakończenie prac i wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 09:37 inwestycja: zaktualizowano Budowa skateparków. Łukasz Dolata
24/11/2017 - 09:35 inwestycja: zaktualizowano Rekreacja pod chmurką – budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej . Łukasz Dolata

Strony