Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
19/04/2018 - 12:27 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - dojazd do ZSP na Naramowicach. Dawid Kozłowski
19/04/2018 - 12:27 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza . Łukasz Dolata
19/04/2018 - 12:01 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja ARENY. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 12:00 inwestycja: zaktualizowano Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 11:33 inwestycja: zaktualizowano Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 11:31 inwestycja: zaktualizowano Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 08:47 inwestycja: zaktualizowano Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej w Poznaniu – nowa siedziba DPS. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 08:42 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa cieku Górczynka. Łukasz Dolata
19/04/2018 - 08:41 inwestycja: zaktualizowano Budowa ulic Dobrochny, Świętochny, Władymira . Łukasz Dolata
19/04/2018 - 08:40 inwestycja: zaktualizowano Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 14:37 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 14:26 inwestycja: zaktualizowano Budowa trasy tramwajowej na Naramowice etap I. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 14:26 inwestycja: zaktualizowano Modernizacja ARENY. Redaktor techniczny strony
18/04/2018 - 14:13 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - dojazd do ZSP na Naramowicach. Dawid Kozłowski
18/04/2018 - 14:05 inwestycja: zaktualizowano Budowa dróg dojazdowych do ITPOK. Redaktor techniczny strony
18/04/2018 - 13:57 inwestycja: zaktualizowano Budowa parkingu typu Park&Ride . Redaktor techniczny strony
18/04/2018 - 13:45 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej. Łukasz Dolata
18/04/2018 - 13:35 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 13:31 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu . Łukasz Dolata
18/04/2018 - 13:13 dokumenty_do_przetargu: zaktualizowano Mat. przetargowe - Gdynska_Czerwonak ZP20. Dawid Kozłowski

Strony