Rejestr zmian

Data Operacja Osoba
12/04/2018 - 15:37 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa skateparku na Świerczewie” oraz „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia” - PIM/02/18/ZP15/2017-110 (ponowienie). Artur Pieczykolan
12/04/2018 - 15:37 wynik_postepowania: zaktualizowano Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa skateparku na Świerczewie” oraz „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia” postępowanie numer PIM/02/18/ZP15/2017-110. Artur Pieczykolan
12/04/2018 - 15:37 wynik_postepowania: dodano Zaprojektuj i wybuduj - „Budowa skateparku na Świerczewie” oraz „Budowa skateparku na os. Tysiąclecia” postępowanie numer PIM/02/18/ZP15/2017-110. Artur Pieczykolan
12/04/2018 - 15:33 inwestycja: zaktualizowano Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki. Łukasz Dolata
12/04/2018 - 15:32 inwestycja: zaktualizowano Rewitalizacja Parku im. A. Wodziczki. Łukasz Dolata
12/04/2018 - 15:11 inwestycja: zaktualizowano Remont ul. Rybaki . Łukasz Dolata
12/04/2018 - 13:36 inwestycja: zaktualizowano Budowa chodnika w ul. Naramowickiej od ul. Rumiankowej do nr 374. Redaktor techniczny strony
12/04/2018 - 13:34 inwestycja: zaktualizowano Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin. Redaktor techniczny strony
12/04/2018 - 13:33 inwestycja: zaktualizowano Budowa Wartostrady pieszo – rowerowej. Redaktor techniczny strony
12/04/2018 - 13:31 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa ul. Krzywoustego, przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo. Redaktor techniczny strony
12/04/2018 - 11:05 zamowienie_publiczne_pdf: zaktualizowano Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi przy ul. Św. Wawrzyńca – wylot A39” postępowanie numer PIM/03/18/ZP24/2017-127. Artur Pieczykolan
12/04/2018 - 08:56 inwestycja: zaktualizowano Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej . Krzysztof Kaczanowski
11/04/2018 - 15:04 zamowienie_publiczne_pdf: dodano Zaprojektuj i wybuduj - Poznawcze szlaki rekreacyjno- turystyczne leśnictwa Antoninek (etap II i III) postępowanie numer PIM/04/18/ZP31/2017-137. Artur Pieczykolan
11/04/2018 - 15:03 dokumenty_do_przetargu: dodano Dokumentacja postępowania PIM/04/18/ZP31/2017-137. Artur Pieczykolan
11/04/2018 - 15:03 inwestycja: zaktualizowano Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Łukasz Dolata
11/04/2018 - 14:14 aktualnosc: zaktualizowano Tramwaj na Naramowice - raport z badań terenowych. Krzysztof Kaczanowski
11/04/2018 - 14:09 inwestycja: zaktualizowano Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Łukasz Dolata
11/04/2018 - 14:09 inwestycja: zaktualizowano Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje. Łukasz Dolata
11/04/2018 - 13:12 aktualnosc: zaktualizowano Zakończono wymianę stolarki okiennej na Golęcinie. Łukasz Dolata
11/04/2018 - 13:12 aktualnosc: dodano Zakończono wymianę stolarki okiennej na Golęcinie. Łukasz Dolata

Strony