„Dostawa i montaż wyposażenia do nowego budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa” postępowanie numer PIM/05/18/ZP43/2015-35