Pełnienie usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji „Pływalnia kryta na Ratajach”