Przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej Wartostrada na odcinku od Mostu Królowej Jadwigi do Mostu Bolesława Chrobrego w Poznaniu, polegająca na budowie oświetlenia i monitoringu wizyjnego wzdłuż istniejącej ścieżki - PIM/05/18/ZP45/2017-145