Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) na odcinku od granicy miasta Poznania do Centarlnej Oczyszczalni Ścieków