Zaprojektuj i wybuduj - Budowa skateparku na os. Tysiąclecia postępowanie numer PIM/05/18/ZP41/2017-110