„Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 wraz z budową miejsc postojowych i ogrodzenia” postępowanie numer PIM/08/19/ZP46/2019-197